Flexxgroup Sp. z o.o. Sp. komandytowa


SIEDZIBA

ul. Podwale 73/1

50-449 Wrocław

 

Oddział Żary

tel. 68 415 54 64

 

Oddział Katowice

ul. Dąbrowskiego 22

40-954 Katowice

tel. 734 155 377

 

NIP: 8992764330

REGON: 361073284

KRS: 0000549070


imię i nazwisko*
e-mail* 
 
telefon* 
 
temat* 
 
wiadomość 
 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem: ul. Podwale 73/1 Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł KRS: 0000549070, NIP: 8992764330 REGON: 8992764330

 Grupa Sertebo
  • Sertebo bvba
  • VDW Management
  • Flexxgroup
  • Conrep bvba